نخستین نشست «شورای مشورتی بین الملل دانشگاه » در خصوص کشور روسیه برگزار شد

نخستین نشست «شورای مشورتی بین‌الملل» دانشگاه شهید بهشتی، سه شنبه مورخ…

برگزاری دومین پیش نشست شورای سیاستگذاری روابط بین‌الملل دانشگاه

دومین پیش نشست شورای سیاستگذاری روابط بین الملل دانشگاه، روز 15 دی ما…