برگزاری نشست تخصصی مشترک مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی در دانشکده معماری و شهرسازی – مهر 97

دکتر شیرانی، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه به همراه نمایندگان دفتر، روز 18 مهر ماه ضمن حضور در دانشکده معماری و شهرسازی، در نشستی با رئیس، معاونین، مدیران گروه و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ابتدای جلسه دکتر شیرانی گزارش عملکرد سال 1396 و شش ماهه اول 1397 در حوزه روابط بین الملل دانشگاه را ارائه نمود. وی همچنین با توجه به انتخاب دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه های مطرح در پروژه”ارتقا 5 دانشگاه و 5 مركز پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي” و با عنایت به ارسال مستمر گزارشات و مستندات تعیین شده در این خصوص به وزارت عتف بیان داشت، انتظار می رود تمامی اعضای محترم هیات علمی با ارتقای سطح فعالیت های علمی بین المللی خود و ارائه به موقع گزارش آن فعالیت ها به دفتر همکاری های علمی بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی را در رسیدن به این هدف بزرگ یاری نمایند. در ادامه، اعضای حاضر در جلسه ضمن اعلام مشکلات خود در حوزه بین الملل و ارائه پیشنهادات، سوالاتی را مطرح نمودند که توسط دکتر شیرانی پاسخ مناسب داده شد.