برگزاری نشست تخصصی مشترک مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی در پردیس شهید عباسپور – دی 97

دکتر شیرانی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه به همراه نمایندگان این مدیریت، روز 16 دی ماه 1397 ضمن حضور در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و دیدار با ریاست پردیس، در نشست مشترکی با مسئولان و اعضای هیات علمی دانشکده مکانیک شرکت نمود. در ابتدای جلسه دکتر نیک روش، رئیس دانشکده مکانیک و انرژی به معرفی اعضای هیات علمی دانشکده مکانیک پرداخت.

سپس دکتر لیاقتی، رئیس پردیس شهید عباسپور ضمن بیان ارتباطات موثر ایجاد شده توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه با دانشگاه های مطرح اروپایی و روسیه، تاکید نمود لازمه گسترش ارتباطات علمی بین المللی در دانشگاه­، بسط همکاری ها و تعامل با تمامی کشور­ها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه می­باشد.

در ادامه دکتر شیرانی به ارائه گزارش عملکرد دفتر همکاری های علمی بین المللی در سال 96 و شش ماهه اول سال 97 پرداخت و از راه اندازی شعبه دفتر همکاری های علمی بین المللی در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور جهت هم افزایی و تسهیل فعالیت های بین المللی اعضای هیات علمی پردیس و نمود بیشتر این فعالیت ها در تارنما و آمارحوزه بین الملل دانشگاه سخن گفت. همچنین وی با اشاره به پتانسل های فراوان بین المللی موجود در پردیس شهید عباسپور خواستار برقراری ارتباطات موثر­تر بین اعضای هیات علمی پردیس و دفتر بین الملل دانشگاه جهت ارتقای فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه گردید.

در پایان توسط دکتر شیرانی به سوالات مطرح شده از طرف اعضای حاضر در نشست پاسخ مناسب داده شد.