برگزاری وبینار بحران ویروس کووید 19 نظریه های سیاست گذاری عمومی

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد سلسله سخنرانی ها و نشست های علمی آنلاین را در سال 99 در موضوعات مختلف برگزار نماید. در همین راستا نشست مجازی تحت عنوان « بحران ویروس کووید 19 نظریه های سیاست گذاری عمومی» با سخنرانی دکتر آرش موسوی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.

نشانی دسترسی اینترنتی:

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/scientific-policy.covie-19