برگزاری وبینار بحران کووید 19 و تحول در نظام آموزش و پژوهش جهان

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد سلسله سخنرانی ها و نشست های علمی آنلاین را در سال 99 در موضوعات مختلف برگزار نماید. در همین راستا نشست مجازی تحت عنوان «بحران کووید 19 و تحول در نظام آموزش و پژوهش جهان» با سخنرانی خانم دکتر صنیع اجلال عضو هیات علمی گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.

نشانی دسترسی اینترنتی:

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/research-in-the-world