گزارش 4: اقدام ها و سیاست های کشور انگلیس – تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته های مهندسی در شرایط همه گیری ویروس کرونا در کشور

گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در سلسله گزار ‌های «تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته های مهندسی» در تلاش است تا ساختار فعلی آموزش و پژوهش مجازی در کشور را تحت اثر همه گیری بیماری کرونا (کووید ۱۹) آسیب شناسی و تحلیل نماید. در این سلسله گزارش ها، پیشنهادهایی برای بهبود اثرگذاری آموزش و پژوهش مجازی با تمرکز بر حوزه مهندسی ارائه می شود.
در گزارش حاضر، اقدام ها و سیاست های کشور انگلیس (با تمرکز بر دانشگاه کمبریج) در مواجهه با تهدیدهای همه گیری بیماری کرونا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی بررسی شده‌ است. در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر فضای کنونی آموزش و پژوهش مجازی در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارائه شده‌ است.

مشروح گزارش مذکور که به همت گروه انرژی های تجدید پذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی تهیه شده است از اینجا بخوانید.