گزارش دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص برگزاری امتحانات در ایام شیوع کووید 19

مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به جمع آوری سرفصل هایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات در ایام شیوع ویروس کووید  19 مبادرت نموده که مشروح این گزارش را می توانید از اینجا مطالعه نمایید.