برگزاری نشست شصت و ششم «کرونا وبینار بهشتی» در حیطه مسائل اقتصاد سیاسی، با سخنرانی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه البیروتی افغانستان

بدینوسیله به اطلاع می رساند معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد نشست شصت و ششم «کرونا وبینار بهشتی» را در حیطه مسائل اقتصاد سیاسی (خوشه تحقیقاتی 5) و با موضوع « مناسبات فرهنگی ایران و افغانستان در عصر کرونا» برگزار نماید.


این نشست با سخنرانی دکتر مجتبی نوری وابسته فرهنگی سابق ایران در کابل و دکتر یعقوب یسنا عضو هیات علمی دانشگاه البیروتی افغانستان در روز سه شنبه 27 خرداد ماه از ساعت 18:30 الی 20 برگزار خواهد شد.

علاقمندان به حضور در این نشست می توانند در ساعت مذکور به نشانی ذیل مراجعه نموده و در جلسه شرکت نمایند.

https://sbu.ac.ir/webinar