ارائه گزارش توسط مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه در چهارمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی با کشور ایتالیا به صورت مجازی

چهارمین نشست کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور ایتالیا، به منظور بررسی موضوعات مشترک همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ایرانی با وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات جمهوری ایتالیا، روز یکشنبه 8 تیر ماه 1399 برگزار گردید.
در این نشست که به میزبانی دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ملی همکاری علمی با کشور ایتالیا برگزار شد، نماینده مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی ضمن ارائه گزارشی از تفاهم‌نامه‌های موجود بین این دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی ایتالیایی و پیرو آن، فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه، با ذکر مثال همکاری موفق صورت گرفته بین دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه فلورانس، بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید -19 تاکید نمود.