بروشور معرفی شبکه پژوهشی Eotvos Lorand مجارستان

بروشور معرفی شبکه پژوهشی Eotvos Lorand مجارستان، به عنوان یکی از پتانسیل‌های بالقوه همکاری‌های علمی بین‌المللی در لینک زیر بارگذاری شده است. شایان ذکر است پزوهشگران علاقمند می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی با دانشگاه یزد به عنوان مسئول Leading House کشور مجارستان با نشانی الکترونیکی Ir.Hu@yazd.ac.ir مکاتبه نمایند.

دریافت بروشور