همایش مجازی و بین المللی «اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر» تمدید شد

با توجه به درخواست مکرر اساتید و پژوهشگران و نیز لزوم فراهم ساختن فرصت مناسب تر برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت بین المللی بودن همایش همایش بین المللی “اخلاق، الهیات و بلاياي فراگیر ” تمدید شد.

مهلت ارسال مقالات: 31 مرداد

زمان برگزاری همایش: 18 شهریور

این همایش دارای مجوز isc بوده و پنج مجله علمی پژوهشی معتبر از چاپ مقالات آن پشتیبانی می کنند.

محورهای اصلی همایش:

1. اخلاق پزشکی و بیماری های فراگیر

2. اخلاق سياسي و وظايف دولت ها در مواجهه با بلاياي فراگير

3. اخلاق، بلایای فراگیر و مسائل اجتماعی اقتصادی

4. بلایای فراگير و زيست مؤمنانه

5. بلایای فراگیر و مباحث نظری الهیات

لینک همایش: http://ethicsconf.sbu.ac.ir/fa/