اطلاعیه برگزاری دوازدهمین نشست «کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی» در روز دوشنبه 30 تیر ماه 1399 به صورت وبینار

دوازدهمین نشست «کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی» در روز دوشنبه 30 تیر ماه 1399 از ساعت 10:00 الی 12:00 به صورت وبینار برگزار خواهد شد.
لذا شایسته است نمایندگاه بین‌الملل دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز، راس ساعت مقرر از طریق سامانه دسترسی (http://lmsplus.sbu.ac.ir) با نام کاربري: شماره موبايل و رمز عبور: شماره موبايلLms در نشست مذکور حضور بهم رسانند.
گفتنی است که جلسه دوازدهم کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی، دومین جلسه پی در پی کارگروه است که به صورت مجازی برگزار می‌گردد. پیش از این و در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1399 جلسه یازدهم نشست مذکور با حضور حداکثری نمایندگان بین‌الملل و به صورت مجازی برگزار شده بود.

اخبار مرتبط:

برگزاری یازدهمین نشست «کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی» دانشگاه شهید بهشتی