برگزاری جلسه همفکری در مورد همکاری‌های علمی با کشور آلمان در شرایط پاندمی ویروس کرونا و شرایط پسا کرونا

جلسه همفکری در مورد «همکاری‌های علمی با کشور آلمان در شرایط پاندمی ویروس کرونا و شرایط پسا کرونا»، به صورت مجازی در روز سه شنبه بیست و چهارم تیرماه 1399 و از ساعت 10 الی 12 برگزار شد.
در این نشست که دکتر هومان لیاقتی استاد پژوهشکده علوم محیطی و صاحب نظر در زمینه همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور آلمان و دکتر نظام‌زاده معاون مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی به عنوان نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی حاضر شدند؛ دکتر لیاقتی ضمن برشمردن ظرفیت‌های همکاری علمی با کشور آلمان در زمان شیوع وبروس کووید 19، بر حفظ و بسط ارتباطات در پساکرونا تاکید نمود. وی همچنین با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه علمی آن کشور، ارتباط گیری فردی اعضای هیات علمی ایرانی با اعضای هیات علمی آلمانی را به عنوان موفق‌ترین راه در شرایط فعلی دانست و پیشنهاداتی نیز در رابطه با تسهیل ارتباط با کشور آلمان ارائه نمود.
گفتنی است این نشست به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان مرجع ملی همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور آلمان برگزار گردید.
این خبر تکمیل خواهد شد…