اطلاعیه برگزاری وبینار علمی با موضوع «پل زدن میان دو جهان: جوانان پناهنده و تازه‌وارد» با سخنرانی پروفسور استوارت از دانشگاه وینی‌پگ کانادا- چهارشنبه 8 اَمرداد ماه 1399

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی از پروفسور جن استوارت معاون تیم ریاست دانشگاه وینی پگ کانادا و نویسنده و مدیر اجرایی گلوبال کالج جهت شرکت و سخنرانی در وبیناری بین‌المللی دعوت نموده است.
موضوع وبینار: پل زدن میان دو جهان: جوانان پناهنده و تازه‌وارد
زمان: چهارشنبه 8 اًمرداد 1399، ساعت 19 الی 20.
نشانی دسترسی اینترنتی به وبینار: http://sbu.ac.ir/webinar
گفتنی است به شرکت کنندگان در این وبینار، گواهی انگلیسی و قابل استعلام از کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی اعطا خواهد شد.