ارتقاء رتبه دانشگاه شهید بهشتی در جدیدترین نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۰

دکتر بابک شکری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با اعلام خبر فوق، گفت: دانشگاه شهید بهشتی در جدیدترین نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۰ در معیار مرجعیت نسبت به رتبه‌بندی قبلی این نظام در سال 2019 ، با 25 پله صعود، موفق به کسب  جایگاه 599 شد.

دکتر شکری افزود: دانشگاه شهید بهشتی در معیار دیپلماسی و دسترسی آزاد، با 23 پله صعود در جایگاه 694 قرار گرفت و در معیار تنوع جنسیتی نیز با 15 پله صعود، رتبه 723 را کسب کرد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تصریح کرد: لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در سال 2020، دانشگاه های دنیا در 20 شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های 2015 الی 2018 از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.

دکترشکری، گفت: در نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۰ میلادی نظام رتبه‌بندی لایدن، تعداد ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۱۷۶ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این تعداد برابر با ۲۶ دانشگاه بوده است.