دوازدهمین نشست کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی (کمیته روابط بین‌الملل) به صورت مجازی برگزار شد

دوازدهمین نشست کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی (کمیته روابط بین‌الملل)، با حضور آقای دکتر کریمیان سرپرست و کارشناسان مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی و نمایندگان دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز، روز دوشنبه 30 تیر ماه 1399 به صورت مجاری برگزار گردید.
در ابتدای نشست آقای دکتر کریمیان ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه، با اعلام اینکه بیش از 350 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از فارغ‌التحصیلان خارج از کشور می‌باشند بیان داشت؛ شرایط شیوع ویروس کرونا پتانسیل‌های لازم برای اعضای هیات علمی دانشگاه به منظور ارتباط‌گیری موثر با اعضای هیات علمی و پژوهشگران خارجی را فراهم نموده است؛ لذا با توجه به شاخص‌های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه‌ها و توجه ویژه به برگزاری دوره‌های مجازی یا تدریس اساتید خارجی در قالب ویدئوکنفرانس و وبینار، می‌بایست از این فرصت حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد.
سپس آقای دکتر نظام‌زاده معاون مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی ضمن ارائه مختصری از نتایج جلسه یازدهم کمیته روابط بین‌الملل، برلزوم تهیه و ارسال گزارشات به موقع تاکید نمود.
همچنین آقای گودرزی کارشناس دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی توضیحاتی در خصوص شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها، ابلاغی از سوی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلی دانشگاه بر مبنای شاخص‌های مذکور ارائه نمود.
در ادامه خانم دکتر اصلی عباسی نماینده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، خانم دکتر سالم نماینده دانشکده الهیات و ادیان، خانم دکتر میردهقان نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی، آقای دکتر رشیدی مهرآبادی نماینده مرکز آموزش‌های تخصصی، آقای دکتر جان‌نثاری نماینده دانشکدهمهندسی مکانیک و انرژی، آقای دکتر مسعودی نمایند دانشکده علوم زمین، آقای دکتر متکی نماینده دانشکده معماری و شهرسازی، آقای دکتر موحد نماینده دانشکده فیزیک، آقای دکتر صوفی‌زاده نماینده پژوهشکده علوم محیطی و آقای دکتر فرتاش نماینده پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری نقطه نظرات خود را در باب مسائل طرح شده ارائه نمودند.
در پایان آقای دکتر کریمیان و آقای دکتر شرقی مشاور ارشد مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، ضمن جمع‌بندی جلسه نکاتی را بیان نمودند.