شرکت مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی در نشست صمیمی با سرپرست معاونت دانشجویی

آقای دکتر کریمیان، مدیر آقای دکتر شرقی، مشاور ارشد و آقای دکتر نظام‌زاده، معاون مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، روز دوشنبه 30 تیر ماه 1399، با حضور در محل معاونت دانشجویی با آقای دکتر فارسی سرپرست معاونت دانشجویی دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست آقای دکتر کریمیان ضمن تبریک انتخاب شایسته ایشان به عنوان سرپرستی معاونت دانشجویی، بر لزوم هم‌افزایی بیشتر در امور مرتبط با حوزه بین‌الملل و گسترش همکاری دو حوزه تاکید نمود. همچنین آقای دکتر فارسی ضمن تایید موضوع بسط همکاری‌های فی ما بین، فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها را بسیار مهم ارزیابی نموده و تاکید کرد که می‌بایست با ساز و کاری مدون و دقیق موانع پیش‌رو در این حوزه شناسایی و مرتفع شوند.