اطلاعیه برگزاری وبینار تعاملات ادیان و فرهنگ ها در مسیر جاده ابریشم در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)