برگزاری وبینار و نشست تخصصی مشترک با همکاری محققین ایران و سوئیس با موضوع مقابله با کووید 19 در دانشگاه صنعتی اصفهان

در ادامه همکاری‌های تحقیقاتی میز سوئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و برگزاری سمینارها وکارگاه های مشترک با Leading House جنوب آسیا و ایران کشور سوئیس و با توجه به شرایط خاص موجود در اثر شیوع ویروس کرونا، نشست تخصصی در تاریخ دوشنبه سوم شهریورماه (۲۴ آگوست ۲۰۲۰) با موضوع “Application of Artificial Intelligence and Contact Tracing App during COVID-19” و با حضورمجموع چهل متخصص و محقق درحیطه هوش مصنوعی و با تمرکز بر کاربردهای هوش مصنوعی در دوران شیوع بیماری کرونا از کشور ایران و سوئیس برگزار گردید. در این نشست شرکت‌کنندگان ایرانی از۱۱ دانشگاه و مرکزعلمی و تحقیقاتی و همچنین نمایندگان وزارت علوم حضور داشتند.