اطلاعیه برگزاری دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

به اطلاع می رساند دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی در روز پنجشنبه 1399/06/20 رأس ساعت 10 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید.

تارنمای بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی