شیوه‌نامه بازدید افراد یا هیات‌های خارجی از دانشگاه

این شیوه‌نامه به منظور یکپارچه‌سازی و بهینه‌سازی روند حضورهیات‌های خارجی تدوین گردیده است. خواهشمند است مسئولین محترم دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز دانشگاه بر اساس شیوه‌نامه ذیل اقدام نمایند.
1- اطلاع رسانی به مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه (مکاتبه حداقل یک هفته کاری قبل از بازدید و با امضاء رئیس و یا معاون پژوهشی دانشکده، پژوهشکدها مرکز صورت پذیرد.)
2- مشخص نمودن تاریخ بازدید
3- مشخص نمودن سطح هیات و دلایل بازدید
4- ارسال اطلاعات شخصی، تصویر گذرنامه و بیوگرافی مهمانان
5- اعلام محورهای مورد علاقه گفتگو و مراکز بازدید
6- ارسال گزارش از فعالیت و همکاری‌های انجام گرفته با کشور و موسسه مورد نظر

*نکته: اقامت کلیه مهمان ها بر عهده دانشکده یا پژوهشکده میزبان خواهد بود