نشست مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی با معاون پارک علم و فناوری دانشگاه

آقای دکتر غرویان معاون پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه 17 شهریور ماه با حضور در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی با آقای دکتر کریمیان، مدیر مجموعه دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار که آقای دکتر فرتاش عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری و معاون و کارشناسان مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی نیز حضور داشتند، ابتدا گزارش مختصری از رئوس فعالیت‌های بین‌المللی که توسط این مدیریت در دست انجام می‌باشد ارائه گردید. سپس توضیحاتی در خصوص IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) و ASPA (Asian Science Park Association) ارائه و چالش‌های بسط همکاری‌ها با این دو نهاد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه آقای دکتر غرویان و آقای دکتر فرتاش ضمن اعلام نقطه نظرات در خصوص چرایی اهمیت استقرار شرکت‌های فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه، به گسترش ارتباطات فی ما بین مجموعه پارک و مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی تاکید نمودند. آقای دکتر کریمیان نیز با اشاره به پتانسیل‌های بالقوه دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط گیری بین‌المللی موثر، اعلام نمود که این مدیریت آمادگی به کار گیری کلیه ظرفیت‌های در دسترس را برای نیل به هدف مذکور  دارا است.