شرکت نماینده مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی در جلسه مجازی کارگروه مطالعات آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، جلسه کارگروه مطالعات آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونا که به صورت مجازی از ساعت 10 الی 12:30 روز يكشنبه 30 شهریور برگزار شد. این سلسله نشست ها ذیل پروژه اقتصاد مقاومتی «ارتقاء 5 دانشگاه و 5 مرکز پژوهشی به تراز بیبن‌المللی»، زیر نظر کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقا در معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌گردد.
در این جلسه آقای گودرزی به نمایندگی از مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی شرکت نمود.