فراخوان MSRT-TUBITAK سال 2020 ایران و ترکیه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی (SBU)، در ادامه اولین فراخوان موفقیت آمیز پروژه‌های تحقیقاتی مشترک MSRT-TUBITAK (2019) بین محققان ایران و ترکیه، هر دو طرف توافق کردند که فراخوان دوم را با لیست موضوعات جدید و با همکاری موسسه تحقیقات و توسعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (NIMAD) به عنوان نماینده بهداشت و علوم زیست پزشکی برگزار نمایند. این برنامه در چارچوب توافق نامه همکاری بین شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران (MSRT) پشتیبانی خواهد شد.

محققان ایران که مایلند یک پروژه تحقیقاتی مشترک را پیشنهاد دهند باید با محقق (محققان) شاغل در موسسات تحقیقاتی در ترکیه موافقت کنند که آنها نیز پروژه را به عنوان “پروژه مشترک” با هم انجام می دهند.

از محققان اکیداً تقاضا می شود متن فراخوان،از جمله اطلاعات ضروری درباره فراخوان 2020 از طریق پیوندهای زیر با دقت مطالعه کرده و سپس پیشنهادات خود را از سیستم های ارسال مربوطه (دانشگاه تبریز یا NIMAD) ارائه دهند. مطالعه “راهنمای نویسندگان” بسیار توصیه می شود.

اطلاعات تماس: irtu@tabrizu.ac.ir

زمینه‌های همکاری                                                               فراخوان 2020

جدول زمانی:

افتتاحیه ارسال پیشنهاد: 22nd سپتامبر 2020 (01 مهر 1399)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 22 دسامبر 2020 (02 دی 1399)

شروع روند بررسی همتا: 20 ژانویه 2021 (اول بهمن 1399)

تکمیل مراحل بررسی: 20 مه 2021 (سی ام اردیبهشت 1400)

مذاکره با کشور شریک: 20 ژوئن 2021 (30 خرداد 1400)