اطلاعیه برگزاری وبينار علمي با عنوان «طراحي انسان محور در توليد خدمات ديجيتال» – دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دفتر همكاري‌هاي علمي و بین‌المللی دانشگاه سمنان روز شنبه 3 آبانماه 1399 ساعت 11:30 صبح، وبينار علمي با عنوان «طراحي انسان محور در توليد خدمات ديجيتال» با سخنراني دكتر مهدي جوادي، دكتري حقوق برنامه‌ريزي شهري از
دانشگاه فني برلين برگزار مي‌كند.