اطلاعیه برگزاری وبینار با موضوع «مقابله با اطلاعات غلط پزشکی در دوران بیماری‌های فراگیر از منظر حقوق بشر» و انعکاس برگزاری رویداد در تارنمای سازمان بین‌المللی یونسکو

​اقدام ابتکاری کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در راستای اطلاع‌رسانی پیرامون «هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» Global Media and Information Literacy (MIL) Week که هدف توانمندسازی شهروندان و افزایش تاب‌آوری آنان در مقابله با نشر اطلاعات غلط پزشکی در دوران کوید-19 را با توجه به موضوع منتخب یونسکو در سال 2020 تحت عنوان «مقابله با اطلاعات غلط پزشکی: سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای برای همگان، در همه جا» پیگیری می کند، در فهرست رخدادهای ابتکاری بین المللی به مناسبت «هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» قرار گرفته و در سایت این سازمان بین المللی اطلاع رسانی شده است.

لینک مراجعه به سایت یونسکو و فهرست مذکور:

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2020/aroundtheworld

شایان ذکر است به مناسبت مذکور، وبیناری با موضوع «مقابله با اطلاعات غلط پزشکی در دوران بیماری‌های فراگیر از منظر حقوق بشر» در تاریخ 8 آبان 1399 (29 اکتبر 2020) ساعت 18 الی 20 در سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی، با سخنرانی دکتر لیلا ناصری، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، Governmental Expert of UNCAC و رئیس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با موضوع «تحقق حق بر دریافت اطلاعات صحیح و به‌موقع در دوران شیوع بیماری‌های فراگیر: چالش‌ها و راهکارها» و دکتر اصلی عباسی، پژوهشگر حقوق بشر و دستیار روابط بین‌الملل کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برای زنان و دختران: بایسته‌ای انکارناپذیر در دوران بیماری‌های فراگیر» برگزار خواهد شد.

زمان وبینار: 8 آبان 1399 (29 اکتبر)

ساعت: 18 الی 20

سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی: http://sbu.ac.ir/webinar

گروه مخاطب: پژوهشگران و دانشجویان حقوق
به شرکت‌کنندگان محترم گواهی الکترونیکی و قابل استعلام از طرف کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی اعطاء خواهد شد.

متقاضیان محترم، نام و نام خانوادگی، کد ملی و رشته تحصیلی خود را به ایمیل زیر جهت ثبت نام و دریافت گواهی ارسال فرمایند:

chrpd.sbu@gmail.com