دانشگاه شهید بهشتی در بین برترین دانشگاه‌های نظام رتبه بندی US News 2021

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، در آخرین رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «US News»، دانشگاه شهید بهشتی رتبه 16 را در بین دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت به خود اختصاص داد.
بر پایه ویرایش ۲۰۲۱ این رتبه‌بندی، ۳۱ مؤسسۀ ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.
گفتنی است این نظام به رتبه‌بندی ۱۵۰۰ مؤسسه برتر از بیش از ۸۰ کشور پرداخته است. تنها مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی می‌شوند که دست‌کم ۱۲۵۰ مقاله نمایهع شده در WoSدر پنج سال گذشته داشته باشند. مؤسسه «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازة منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار همه استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، شمار همکاری جهانی )نسب به کشور(، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات با کیفیت و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات با کیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریوت آنالیتیکس» گردآوری می‌شوند.
در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبه آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» سال ۲۰۲۰ میلادی

جدول ۲. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» سال ۲۰۲۰ میلادی