اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی با عنوان ” فرامواد و سازه‌های مورفینگ با ضریب پواسون صفر” با سخنرانی مدرس دانشگاه کرنفیلد انگلستان در دانشگاه مراغه

به گزارش دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، وبیناری تخصصی با عنوان ” فرامواد و سازه‌های مورفینگ با ضریب پواسون صفر” با سخنرانی دکتر ایمان دیانی (مدرس سازه‌ها در دانشگاه کرنفیلد انگلستان) به میزبانی دانشگاه برگزار خواهد شد.
گفتنی است این رویداد در روز سه شنبه 27 آبان ماه 1399 رأس ساعت 13:30 برگزار خواهد شد و اطلاعات تکمیلی شرکت در این نشست در پوستر رویداد در دسترس است.