اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «شکل گیری و پیشترفت های مهارت های گفتاری در فرایند آموزش روسی به عنوان یک زبان خارجی» در دانشگاه علامه طباطبایی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، وبینار تخصصی «شکل گیری و پیشترفت های مهارت های گفتاری در فرایند آموزش روسی به عنوان یک زبان خارجی» با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه روسنو روسیه، در روز چهارشنبه ۵ آذر ماه سال جاری برگزار می گردد.