برگزاری وبینار علمی با موضوع “بازسازی چشم‌­انداز باستانی پاسارگاد” در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی،  گروه باستان‌­شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، وبینار علمی با موضوع “بازسازی چشم‌­انداز باستانی پاسارگاد” را در روز چهارشنبه 19 آذر ماه 1399 برگزار نموده است.

در این نشست دکتر کورش محمدخانی استادیار گروه باستان‌­شناسی، دکتر سباستین گندت استاد دانشگاه لیون فرانسه به عنوان سخنران حور داشته و تنی چند از اساتید و دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداختند.