شرکت کارکنان مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی در  وبینار “آداب و رسوم برخورد با مهمانان خارجی” در دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، کارکنان این مدیریت در وبینار “Etiquette Workshop” آداب و رسوم برخورد با مهمانان خارجی که در روز شنبه 22 آذر ماه 1399 در دانشگاه سمنان برگزار شد شرکت نمودند.

گفتنی است در این کارگاه مجازی بیشتر بر موضوع اشتباهات رایج در ارتباط کلامی با میهمانان خارجی پرداخته شد.