نخستین نشست کارگروه اطلاع‌رسانی دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، نخستین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز دوشنبه 24 آذر ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.

در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام زاده، مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی ،دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی، دکتر سپیده عابدی و آقای عباس گنجی، مسئول امور جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل و مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، خانم کشاورز نماینده روابط عمومی، خانم مهندس قرچه‌داغی نماینده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دکتر ابوالقاسم پور و آقای معمار نمایندگان معاونت دانشجویی حضور داشته و به بحث و تبادل نظر پرداختند.