برگزاری نخستین نشست کمیته راهبری تفاهم‌نامه موسسه فرهنگی اکو و دانشگاه شهید بهشتی به صورت مجازی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، نخستین نشست کمیته راهبری تفاهم‌نامه موسسه فرهنگی اکو و دانشگاه شهید بهشتی، روز س‌شنبه 16 دی ماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست دکتر احمد خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر حسن سعیدی رئیس دانشکده الهیات و ادیان و دکتر منصور میر احمدی چنارویه رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به عنوان نمایندگان دانشگاه در “کمیته راهبری تفاهم‌نامه موسسه فرهنگی اکو و دانشگاه شهید بهشتی” حضور داشته و برنامه‌های پیشنهادی دانشگاه را در 4 بند ارائه نمودند. همچنین برنامه‌های پیشنهادی موسسه فرهنگی اکو نیز در ده بند مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست دکتر ایمان نظام‌زاده معاون مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی نیز حضور داشت.