جلسه هم‌اندیشی مسئولان امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی با رئیس دانشگاه و مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، نشست هم‌اندیشی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه کشور روسیه با حضور مسئولان امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه 1399 برگزار شد.

در این نشست علاوه بر دکتر نصیری قیداری؛ رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر شکراله کریمیان؛ مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر غلامی؛ دکتر احمد غلامی، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر علیرضا نجفی؛ رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، اوکراین، روسیه سفید و آسیای میانه، دکتر عطاالله کوهیان؛ دکتر عبدالعلی شرقی؛ مشاور همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد ایمان عسکری؛ مشاور اجرایی معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر شاهین مصراوغلی؛ مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، خانم تقوی؛ رئیس اداره مطالعات، مجامع و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ایمان نظام زاده؛ معاون مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، خانم سمیه شاهسوند؛ رئیس دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی و آقای حسین گودرزی؛ کارشناس IT مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی نیز حضور داشتند.

هیات مذکور پس از حضور در دفتر رئیس دانشگاه شهید بهشتی و انجام دیداری کوتاه با ایشان، در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی حاضر شدند. در ابتدای نشست دوم، دکتر کریمیان گزارشی از فعالیت اعضای کارگروه روسیه ارائه نمود و به معرفی “سامانه جامع معرفی و جستجوی دانشمندان و اساتید ایرانی” و همچنین “تارنمای کارگروه ملی همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور روسیه” پرداخت.

سپس دکتر کوهیان با تاکید بر ایجاد هم‌افزایی بیشتر میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی در حوزه فعالیت‌های مربوط به کشور روسیه، بیان داشت: “شایسته است که پتانسیل‌های دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک عامل پیشرو در توسعه فعالیت‌های علمی با کشور روسیه مورد توجه قرار گیرد.”

در ادامه جلسه دکتر غلامی ظرفیت‌های بالقوه همکاری با کشور روسیه را برای کشور بسیار مهم ارزیابی نمود. همچنین دکتر نجفی با اشاره به سهمیه ایران در بورس دولتی روسیه، آموزش زبان روسی در کشور را از عوامل مهم در افزایش کمیت و کیفیت اعزام دانشجویان ایرانی به روسیه برشمرد.

در انتهای جلسه پرسش و پاسخ مختصری انجام پذیرفت.