برگزاری نشست مشترک مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشاور عالی بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، نشست هم‌افزایی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی با مسئولین امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، روز دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 برگزار شد.

در این نشست درخواست عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در کارگروه روسیه از طرف دکتر کوهیان، مشاور عالی بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی به دکتر کریمیان، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی ارائه گردید و دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به عنوان نماینده دانشگاه آزاد در کارگروه روسیه برگزیده شد. همچنین در رابطه با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای ایجاد صندوق مشترک همکاری با روسیه، بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در بخش دیگری از نشست، دکتر چگینی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه سه جانبه بین دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و یک دانشگاه خارجی را مطرح نمود که با استقبال مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی همراه بود.

گفتنی است در این نشست دکتر امرالهی، مدیر بین‌الملل دانشگاه‌های آزاد استان تهران، دکتر شرقی، مشاور ارشد مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی و دکتر نظام‌زاده معاون مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی نیز حضور داشتند.