چهارمین نشست «میز تخصصی روسیه» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، چهارمین نشست «میز تخصصی روسیه»، روز یکشنبه نهم خرداد ماه 1400 و از ساعت 17:00 الی 18:00 به صورت مجازی برگزار گردید.

در این نشست که با حضور مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی و تعدادی از اساتید صاحب نظر دانشگاه شهید بهشتی در حوزه کشور روسیه برگزار گردید ابتدا در مورد تصمیمات اخذ شده در جلسه سوم (برگزار شده در 19 اردیبهشت ماه سال جاری) جمعبندی صورت پذیرفت. سپس حول موضوعاتی اعم از گسترش اخذ بورس تحصیلی از کشور روسیه و کشورهای مشترک‌المنافع برای فارغ التحصیلان دانشگاه، اعطای بورس تحصیلی به دانشگاه‌های منتخب کشورهای مشترک‌المنافع بر اساس نیاز کشور و ایجاد همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری بحث و تبادل نظر گردید.