دیدار مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در خصوص همکاری با کشور روسیه

دکتر کریمیان سرپرست مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی صبح روز دوشنبه 10 خرداد ماه 1400 با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با دکتر چگینی رئیس آن دانشگاه دیدار و در زمینه گسترش همکاری‌های فی ما بین در حوزه کشور روسیه گفتگو نمود.

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر کریمیان در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مرجع ملی همکاری‌های علمی با کشور روسیه ارائه نمود. گفتنی است واحد تهران جنوب به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در کارگروه روسیه فعالیت می‌نمایند.

در این دیدار دکتر شرقی و دکتر نظام‌زاده مشاور ارشد و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سهولی‌زاده مدیر کل حوزه ریاست، دکتر امرالهی مدیر کل امور بین‌الملل استان تهران و دکتر عموزیدی مدیر روابط بین‌الملل واحد تهران جنوب از طرف دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور داشتند.

اخبار مرتبط: