وبینار بین المللی “فناوري پيل سوختي ميكروبي: تأمين انرژي از زباله”-دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “فناوري پيل سوختي ميكروبي: تأمين انرژي از زباله” با سخنراني دكتر خاویر الکسیس والتر (دكتراي ژئوميكروبيولوژي از دانشگاه نوشاتل سوئيس و محقق مركز زيست انرژي دانشگاه غرب انگلستان، بريستول) روزسه شنبه 5 مرداد
1400 ساعت 17:00 الي 19:00 برگزار مي كند

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.