فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکترا-دانشگاه خلیج فارس

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه خلیج فارس وIPVC پرتغال فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکترا- در زمینه هوش مصنوعی در سلامت اعلام نموده است.” حقوق ماهیانه، گرنت پژوهشی وگواهی پایان دوره پسا دکترا به پروژه مذکورتعلق خواهد گرفت.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.