فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکترا مشترک با داشگاه قطر در زمینه ” کاربرد یادگیری ماشین در توسعه فناوری‌های غشایی”

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکترا مشترک با دانشگاه قطر در زمینه “کاربرد یادگیری ماشین در توسعه فناوری های غشایی”در تاریخ 24/12/1400برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.