جایزه ون هویی در زمینه نوآوری در آموزش- فراخوان سازمان یونسکو –

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، سازمان یونسکو در نظر دارد برنامه “جایزه ون هویی در زمینه نوآوري آموزشی” در سال 2022 را با موضوع “نوآوريهاي آموزشی براي بهبود شرایط یادگیري” برگزار نماید. این جایزه به دو نفر از افراد یا مؤسساتی تعلق میگیرد که با هدف اصلی ارتقاي دسترسی به آموزش با کیفیت فراگیر به فعالیت میپردازند و شامل اعطاي مبلغ 20 هزار دلار به هریک از برندگان و تقدیم لوح افتخار به پروژه هایی است که به عنوان طرحهاي ابتکاري برتر انتخاب میشوند.

افراد یا سازمانهاي واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 4 بهمن ماه سال جاري ( 24 ژانویه 2023 ) از طریق سازمان های مرتبط خود به کمیسیون ملی یونسکو معرفی شوند.

همچنین علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه مراجعه نمایند