فراخوان جایزه 2023 ژاپن در حوزه کشاورزی، جنگلداری و شیلات

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات کشور ژاپن با همکاری مرکز پژوهش های بین المللی علوم کشاورزی ژاپن هفدهمین مراسم Japan Award در سال 2023 را برگزار می نماید.

علاقه مندان جهت شرکت در این رویداد وکسب اطلاعات بیشتر می توانند به  این لینک مراجعه نمایند.