کار گاه آموزشی تخصصی با عنوان“ کاربرد روش همبستگی تصاویر دیجیتال در مهندسی شکست سنگ

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه مراغه کار گاه آموزشی تخصصی با عنوان“ کاربرد روش همبستگی تصاویر دیجیتال در مهند سی شکست سنگ” را در تاریخ 24 اسفند1401 ساعت 10 الی 13 با حضور آقای دکتر منصور شرفی صفا دانش آموخته دکتری تخصصی مهندس عمران (مکانیک سنگ) از سیدنی به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد نمود.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.