دوره دانش افزایی برای هیأت دانشگاه اوفا روسیه برگزار شد

هیأتی متشکل از پنج نفر از اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه اوفا جمهوری باشکرتستان روسیه از 5 تا 19 اردیبهشت1403 در رشته‌های زبان‌شناسی به منظور حضور در دوره دانش افزایی در قالب سند مشترک همکاری مشترک بین دو دانشگاه (طرح علمی – پژوهشی) در ایران حضور یافتند. 

براساس اعلام مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، هیأت مذکور در این مدت در کارگاه‌های تحت نظر استادان از گروه‌های علمی زبان شناسی، زبان روسی، زبان و ادبیات انگلیسی و مرکز آزفای دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرکت کردند.

براین اساس، کارگاه سخنرانی و مشاهده کلاسی توسط دکتر عبدالکریمی، دکتر محمد ابراهیمی، دکتر داوری از گروه زبان‌شناسی؛ کارگاه‌های تاریخ، جغرافیا و فرهنگ روسیه و ترجمه منابع دیداری و شنیداری توسط دکتر حسن زاده ازگروه زبان روسی؛ کارگاه‌های نشست فرهنگ‌های لغت زبان روسی، نحو زبان روسی برای خارجیان، ترجمه منابع دیداری و شنیداری و انجام تمرینات دستوری برای آموزش زبان به خارجیان توسط دکتر شیخی مدیر گروه زبان روسی؛ کارگاه‌های ادبیات معاصر توسط دکتر یزدان‌جو، رویکردهای نقد توسط دکتر منصوری، کلاس ادبیات جهان توسط دکتر بهمن‌پور از گروه زبان و ادبیات انگلیسی و همچنین کارگاه‌های آموزش الفبای فارسی، آموزش تاریخ تمدن اسلامی و آموزش مقدمات فارسی و تعامل توسط دکتر میردهقان رئیس مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد.

https://news.sbu.ac.ir/fa/w/russia-4?redirect=%2F