سلسله نشست های تخصصی آشنایی با کشور های عضو بریکس-وزارت علوم

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی ، معاونت امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در نظر دارد سلسله نشستهای آشنایی با ظرفیتهای علمی آموزشی پیمان بریکس را به صورت مجازی با حضور متخصصان این حوزه در نیمه دوم خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار نماید.  برنامه زمانبندی سخنرانی ها به شرح زیر برنامه ریزی شده است. 

لینک جلسات:https://vec.ikiu.ac.ir/dif-ikiu

ردیف نام و نام خانوادگی سمت زمان ارائه موضوع
١ دکتر بهروز

ابطحی

عضو هیات علمی گروه علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی و رایزن علمی اسبق جمهوری اسلامی ایران در روسیه ۱۶ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۷ بعد از ظهر به وقت ایران) آشنایی با پیمان بریکس و ظرفیت های همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های عضو پریکس
۲ دکتر عادل خانی مدیر کل آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاون رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی در چین ۲۰ خرداد ساعت ۹ تا ۱۰ صبح به وقت ایران آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور چین
۳ دکتر کاظم رضا کاشی زاده عضو هیات علمی گروه تجهیزات و فناوری حمل و نقل در دانشگاه (RUDN) روسیه ۲۱ خرداد ساعت

۱۶ تا ۱۷ بعد از ظهر

به وقت ایران)

آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور روسیه
۴ دکتر سید

محمد قاضی

عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه فا و دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه Pune

هند

۲۲ خرداد ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر به وقت ایران) آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور هند
۵ دکتر محمد

حسین شاطر زاده

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ۲۷ خرداد ساعت دانشگاه FE برزیل عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ۲۷ خرداد ساعت

۱۶ تا ۱۷ بعد از ظهر

به وقت ایران)

آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور برزیل
۶ دکتر محسن شریف پور عضو هیات علمی تمام و رئیس بخش در دانشکده مهندسی Thermoflow مکانیک صنایع و هوانوردی در دانشگاه

آفریقای جنوبی Witwatersrand (Wits(

۳۰۰ خرداد ۱۶ تا ۱۷ بعد از ظهر

به وقت ایران)

آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور آفریقای جنوبی
۷ دکتر حسین مبهمی عضو هیأت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی و سرپرست مدیریت همکاری های علمی بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مدیر پنل های تخصصی

 

 

 

 

 

بریکس