شورای علمی فراگیر زبان روسی در بخش اجرایی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، «شورای علمی فراگیر زبان روسی- بخش اجرایی» با حضور دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر رسولی مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست؛ دکتر کریمیان، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی؛ دکتر خاتمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر محمدی، استاد گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس در روز یکشنبه چهارم دی ماه 1400 در محل تالار شهید شهریاری حوزه ریاست دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این جلسه که دکتر نجفی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین و آسیای میانه به صورت برخط در آن شرکت داشت، در خصوص جزئیات آموزش زبان روسی تبادل نظر گردید و مقرر شد که در جلسه هفته آینده، موضوع نهایی و تصمیم‌گیری شود.

ششمین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، ششمین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر شکراله کریمیان، دکتر ایمان نظام‌زاده و خانم طاهره رعنایی، مدیر، معاون و کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر محمد ذکائی، نماینده مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محسن ابوالقاسم‌پور، نماینده معاونت دانشجویی، دکتر احمد خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، رئیس دانشکده حقوق، دکتر محمدرضا حافظی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی، دکتر مسعود شیدایی، رئیس دانشکده علوم و فناوری زیستی، دکتر رامک قوامی‌زاده، معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دکتر مرتضی تهامی پور، معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دکتر بهمن حاجی‌پور، معاون آموزشي دانشکده مدیریت و حسابداری، دکتر كيان جعفري، نماینده دانشکده مهندسی برق، دکتر فرزانه تاج‌آبادی، نماینده پژوهشکده اعجاز قرآن و آقای علیخانی، نماینده اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی حضور داشتند و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

1. تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های جدید ارسالی از سوی معاونت آموزشی؛
2. موضوع شهریه دانشجویان غیرایرانی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌های معتبر کشور؛
3. تصمیم گیری در خصوص امکان ثبت نام غیرحضوری در شرایط همه‌گیری کرونایی؛

پنجمین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، پنجمین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز دوشنبه 20 بهمن ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.
در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام‌زاده، مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر محمد ذکائی، نماینده مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی و دکتر محسن ابوالقاسم‌پور، نماینده معاونت دانشجویی و نمایندگان دانشکده‌های مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی و علوم کامپیوتر، فیزیک، علوم ریاضی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و علوم سیاسی و مدیریت و حسابداری و همچنین پژوهشکده اعجاز قرآن حضور داشتند و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

1 . بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های جدید ارسالی از سوی معاونت آموزشی؛
2 . بررسی موضوع دانشجویان خارجی معرفی شده جهت گذراندن دوره مجازی سه ماهه در مرکز آزفا؛
3 . بررسی شهریه دانشجویان غیرایرانی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاههای معتبر کشور.

چهارمین نشست “کمیته هماهنگی جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی” برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، چهارمین نشست “کمیته هماهنگی جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی” با حضور دکتر نصیری قیداری؛ رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رسولی؛ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر کریمیان؛ مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر فارسی؛ معاون دانشجویی، دکتر افضلیان؛ معاون آموزشی، دکتر خاتمی؛ رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر بیک‌زاده؛ رئیس دانشکده حقوق، دکتر ابراهیمی‌مقدم؛ رئیس دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر و دکتر نظام‌زاده؛ معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی، در روز سه‌شنبه 7 بهمن ماه 1399 برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر کریمیان گزارش جلسات “کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی” و “کارگروه اطلاع رسانی” را ارائه نمود. در ادامه  پیشنهادات کارگروه‌های مذکور به منظور تصویب اعضا مورد بررسی واقع شده و پرونده تعدادی از دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی مورد بازبینی واقع شد.

 

دومین نشست کارگروه اطلاع‌رسانی دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، دومین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز دوشنبه 22 دی ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.

در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام زاده؛ مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر محمد ذکائی؛ مشاور حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر امیرمحمدحاجی یوسفی؛ رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، دکتر علیرضا شاملی؛ رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر سپیده عابدی و آقای عباس گنجی؛ مسئول امور جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل و مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، آقای محمدتقی علیخانی؛ نماینده اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی و خانم زهره عمیدی و آقای سپهر معمار؛ نمایندگان معاونت دانشجویی حضور داشته و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سومین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، سومین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز شنبه 20 دی ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.
در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام‌زاده، مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر رجبعلی برزویی و آقای عباس گنجی، رئیس و مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دکتر محمد ذکائی، نماینده مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی و دکتر محسن ابوالقاسم‌پور، نماینده معاونت دانشجویی حضور داشتند و نحوه‌ی جذب متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت.

دومین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، دومین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز چهارشنبه سوم دی ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.
در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام‌زاده، مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر محمد ذکائی، نماینده مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی، دکتر محسن ابوالقاسم‌پور، نماینده معاونت دانشجویی و آقای عباس گنجی، مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور حضور داشتند و نحوه‌ی جذب متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت.

نخستین نشست کارگروه اطلاع‌رسانی دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، نخستین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز دوشنبه 24 آذر ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.

در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام زاده، مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی ،دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی، دکتر سپیده عابدی و آقای عباس گنجی، مسئول امور جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل و مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، خانم کشاورز نماینده روابط عمومی، خانم مهندس قرچه‌داغی نماینده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دکتر ابوالقاسم پور و آقای معمار نمایندگان معاونت دانشجویی حضور داشته و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

نخستین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، نخستین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز شنبه 22 آذر ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.

در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام زاده ، مدیر و معاون مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر رجبعلی برزویی و آقای عباس گنجی، رئیس و مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی و دکتر محمدرضا برومند، سرپرست مدیریت خدمات دانشجویی حضور داشتند و حول مباحثی نظیر تعداد دانشجویان غیر ایرانی و نحوه پذیرش این دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نخستین نشست «شورای مشورتی بین الملل دانشگاه » در خصوص کشور روسیه برگزار شد

نخستین نشست «شورای مشورتی بین‌الملل» دانشگاه شهید بهشتی، سه شنبه مورخ 27 خرداد 1399 به ریاست دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در تالار شهید شهریاری حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛ دکتر کوهیان معاون همکاری‌های علمی و سازمان‌های تخصصی مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت عتف؛ دکتر حاجی زاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان؛ دکتر غلامی، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر نجفی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، روسیه سفید و آسیای میانه؛ دکتر ابطحی، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی؛ دکتر رسولی، مشاور رئیس و مدیرحوزۀ ریاست و روابط عمومی، دکتر کریمیان، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر شرقی مشاور اشد همکاری‌های علمی بین‌المللی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه همکاری‌های علمی بین‌المللی با روسیه ارائه شد، سپس چشم‌انداز و ماموریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مرجع ملی همکاری با روسیه و همچنین تهیه و تدوین پیشنویس آیین نامه «شورای مشورتی بین‌الملل» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش تصویری

برگزاری دومین پیش نشست شورای سیاستگذاری روابط بین‌الملل دانشگاه

دومین پیش نشست شورای سیاستگذاری روابط بین الملل دانشگاه، روز 15 دی ماه 97 با حضور اعضای شورا شامل آقایان دکتر اطاعت معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع، دکتر شکری معاونت پژوهش و فناوری، دکتر حاج جباری معاونت دانشجویی و دکتر قلمبران رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی به نمایندگی از سوی معاونت آموزشی و دکتر شیرانی مدیر همکاری های علمی بین المللی و دبیر شورا در دفتر روابط بین الملل دانشگاه برگزار گردید
در این نشست در خصوص تدوین آئین نامه جامع و تعیین کشور­های هدف جهت جذب حداکثری دانشجویان خارجی، تدوین دستورالعمل و یا آئین نامه داخلی برای نحوه هزینه کرد بودجه های حوزه بین الملل و همچنین موارد دیگر در این حوزه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر شد کمیته های تخصصی جهت پیگیری موارد مطروحه تشکیل گردند.