اطلاعیه حمایت از طرح‌های پژوهشی مشترک میان محققان مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور با حمایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، در راستای تحقق رویکرد کلان بین‌المللی سازی آموزش عالی، امکان حمایت از طرح‌های پژوهشی مشترک میان محققان مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور با حمایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراهم شده است.
گفتنی است که سقف حمایت از این طرح‌ها 800 میلیون ریال بوده و می‌بایست در چارچوب اولویت‌های ذکر شده در سامانه مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (http://62.60.140.120/cissc1/fa/) انتخاب و ثبت شوند.
اعضای هیات علمی می‌توانند طرح‌های خود را در چارچوب ضوابط اعلامی در تارنمای مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی ارسال نمایند.