اطلاعیه برگزاری – دومین فراخوان مشترک حمایت از طرح پژوهشی “صندوق حمایت از پژوهشگران و فناورن کشور” با حمایت بنیاد ملی علوم طبیعی چین

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، “دومین فراخوان مشترک حمایت از طرح پژوهشی “صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF)” و بنیاد ملی علوم طبیعی چین ( NSFC) در دومین فراخوان مشترک خود حمایت از 15 طرح پژوهشی را در دستور کار قرار داده اند. در این فراخوان که از تاریخ 4 خرداد ماه الی 3 مرداد ماه سال جاری  ادامه خواهد داشت، از طرح های پژوهشی مشترک در سه حوزه زیر حمایت خواهد شد:

*فیزیک (Physics)

*شیمی(Chemical Sciences)

*علوم زمین(Geo-sciences)

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) در دسترس می باشد.