فراخوان سازمان یونسکو در خصوص جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سازمان ملی یونسکو فراخوانی در خصوص “ جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون” ارائه کرده است.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت فرم و اطلاعات بیشتر به سایت کمسیون ملی یونسکو(www.irunesco.org)مراجعه و فرم تکمیل شده و رزومه خود را تا 15 اسفند1401 به ایمیل گروه علوم کمسیون ملی یونسکو-ایران ارسال فرمایید.

آدرس ایمیل:

science@irunesco.org