فراخوان کنفرانس اخلاق، عدالت و صلح با موضوع :ارتقای اخلاق، عدالت و صلح برای توسعه یگپارچه گی انسانی از طریق آموزش عالی-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فراخوان مقاله کنفرانس «اخلاق، عدالت و صلح برای توسعه یکپارچگی انسانی از طریق آموزش عالی» که توسط مرکز اخلاق و عدالت اجتماعی (CSJE)  در دانشگاه کاتولیک آفریقای شرقی نایروبی از تاریخ 26 تا 26 سپتامبر 2023 برابر با 4 تا 6 مهرماه 1402( در محل و مجازی) برگزار می‌شود، را منتشر نموده است.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس می‌توانند در مورد موضوعات فرعی زیر مقالات خود را ارائه دهند :

1. اخلاق و محیط زیست

2. کرامت انسان

3. عدالت اجتماعی

4. اخلاق و انسجام اجتماعی مسالمت آمیز

5. زندگی و خانواده

6. حقوق و مسئولیت ها

7. اخلاق و حکمرانی در نهادهای اجتماعی

8. اخلاق جنسیتی

9. رسانه و فناوری های نوظهور

10. آموزش صلح

11. هویت فرهنگی

12. ساختارها و سیستم‌ها

13. رهبری اخلاقی در مؤسسات آموزش عالی

14. اخلاق و استانداردها در آموزش عالی

محققین، اخلاق مداران، متخصصان، رهبران کلیسا، مدافعان حقوق بشر، مدیران، سیاستگذاران، مربیان، دانشجویان، بازرگانان و زنان، شرکای صلح و عدالت اعضای جامعه مدنی، سیاستگذاران و مردان و زنان مذهبی که مایل به مشارکت هستند و یا برای ارسال مقالات برای ارائه در طول کنفرانس، از آدرس ایمیل csjeconference@cuea.edu استفاده کنند.

چکیده‌ها نباید بیشتر از 300 کلمه باشند و شامل اطلاعات تماس کامل (عنوان، نام، وابستگی موسسه، آدرس، آدرس ایمیل، و تلفن) باشد.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 26 می 2023

ارتباط در مورد چکیده‌ها: 9 ژوئن 2023

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: 30 آگوست 2023

آخرین مهلت ثبت نام: 6 سپتامبر 2023

جهت مشاهده سایت کنفرانس به این لینک ، فایل اطلاعیه به این لینک و همچنین جهت ثبت نام درکنفرانس به این لینک مراجعه نمائید.

شایان ذکر است، مرکز اخلاق و عدالت اجتماعی (CSJE) در دانشگاه کاتولیک آفریقای شرقی، نایروبی توسط نماینده دانشگاه در 8 مه 2003 به دنبال قطعنامه شماره IX-61 انجمن اعضای کنفرانس‌های اسقفی کشورهای آفریقای شرقی (AMECEA) در چهاردهمین جلسه عمومی مجمع 15-21 جولای 2002 تأسیس شد.